StudioOttoD

Her er bakgrunnene dere kan velge i. Vennligst velg ut 3 bakgrunner dere ønsker å bruke, slik at vi kan gjøre det klart før dere kommer.


Vi har omkledningsrom - ta derfor gjerne med dere flere skift som passer til bakgrunnene dere velger.


Sokker passer vanligvis ikke så godt til bakgrunnene. Barbent eller innesko blir vanligvis finest.

Bakgrunn nr. 3

Bakgrunn nr. 18

Bakgrunn nr. 21

Bakgrunn nr. 4

Bakgrunn nr. 13

Bakgrunn nr. 22

Bakgrunn nr. 10

Bakgrunn nr. 8

Bakgrunn nr. 9

Bakgrunn nr. 20

Bakgrunn nr. 6

Bakgrunn nr. 12

Bakgrunn nr. 16

Bakgrunn nr. 0

Bakgrunn nr. 19

Bakgrunn nr. 1

Bakgrunn nr. 5

Bakgrunn nr. 11

Bakgrunn nr. 2

Bakgrunn nr. 7